Woda! Woda!

Drodzy Działkowicze

Po zimowej przerwie odkręcamy wodę na terenie ogrodu nr 1 i 4

Woda będzie puszczona do sieci ogrodowej   w dniu 23.03.2024r od godz. 10.00

  • Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie podłączeń
  • Przykręcenie wodomierzy
  • Zakręcenie zaworów głównych na ogródkach
  • Obecność w czasie napełniania sieci

Na terenie ogrodu nr 2 i 3 woda będzie puszczona razem  z ROD Pstrowski w dniu 13.04.2024r.


							
Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Możliwość komentowania Woda! Woda! została wyłączona

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd ROD Przyjaźń informuje,że dnia 09.03.2024r odbedzie się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze . I termin godz. 14.00; II termin godz.14.30

Materiały sprawozdawcze dostepne do wglądu w dniach 28 -29.02.2024r w godz 15.00-17.00 w biurze zarządu.

Chętnych członków PZD ROD Przyjaźń ,zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w zarządzie i komisji rewizyjnej.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

UWAGA KONKURSY!!!

Drodzy działkowcy!

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim organizowanym przez

Krajowy Zarząd PZD pn.: „Działka-moja pasja”.

Jeżeli nie wyobrażasz sobie dnia spędzonego bez działki i uwielbiasz rośliny napisz o

swoich uprawach i przygodzie z ogrodnictwem działkowym!

Do wygrania atrakcyjne nagrody:
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;
Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.pzd.pl w zakładce Konkursy Krajowe.

KONKURS DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Jesteś NOWYM działkowcem, a przy tym lubisz pisać
i dzielić się swoimi przemyśleniami to ten konkurs jest dla Ciebie!

Okręg Śląski PZD zachęca do wzięcia udziału w konkursie publicystycznym pn.

Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny”
ogłoszonym przez Krajowy Zarząd PZD.

Do wygrania atrakcyjne nagrody:
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;
Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.pzd.pl w zakładce Konkursy Krajowe.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

UWAGA OGRÓD NR I

Brama wjazdowa zostanie uruchomiona 06 stycznia 2024r.Prosimy zabrać ze sobą piloty do bramy.

NIE PRZESUWAĆ BRAMY RĘCZNIE .

Koszt naprawy napędu poniesiony przez ogród to kwota 3000,00zł.

Każda próba przesunięcia będzie odebrana jako próba dewastacji i zostana wyciągnięte konsekwencje.

TEREN JEST MONITOROWANY

ZARZĄD ROD

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

ŻYCZENIA

Wspaniałych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej atmosferze i w gronie najbliższych
oraz samych cudownych dni wolnych od trosk i zmartwień
w nadchodzącym roku życzy

Zarząd ROD Przyjaźń

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

UWAGA!!!

Przypominamy, że termin opłat za zużyte media minął 15.11.2023r.

Informujemy,że kasa czynna będzie 07.12.2023r oraz w styczniu i lutym w pierwszy czwartek miesiąca w od godz.16.00 do 17.00

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

WAŻNE!!!

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zapisami projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców wejście w życie powyższego rozporządzenia w obecnym kształcie może doprowadzić do licznych likwidacji   Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie tylko na terenie Śląska, ale w całej Polsce, a tym samym mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego Związku.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie prowadzone są prace nad rozporządzeniem w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zupełnie nowe narzędziaplanistyczne, w szczególności plan ogólny gminy, który ma zastąpić  obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny gminy będzie stanowił akt prawa miejscowego, obligatoryjny dokument planistyczny o zasięgu całej gminy, z treścią którego badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie gminy zostaną zobowiązane do  przygotowania planów ogólnych do dnia 31.12.2025 r. W ramach planu ogólnego cały obszar gminy zostanie podzielony na strefy planistyczne, przewidziano 13 stref planistycznych, z czego ogrody działkowe mają być dopuszczalne jedynie w dwóch strefach – strefie zieleni i strefie zabudowy jednorodzinnej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne z planem ogólnym, zatem rozstrzygnięcia przyjęte na poziomie planu ogólnego zdecydują o zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Istotna będzie możliwość wprowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych do wszystkich stref planistycznych, tak, aby wykluczyć ryzyko likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych i przejmowania ich terenów na cele komercyjne. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, które będą konkretyzować poszczególne strefy planistyczne, będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości oraz bezpieczeństwa prawnego działkowców, jak i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce, a także na terenie województwa śląskiego powstawały na przestrzeni ponad 100 lat w różnych warunkach prawnych, politycznych i gospodarczych. Wreszcie powstawały one w różnorakim otoczeniu, często sąsiadują z zakładami przemysłowymi, osiedlami  mieszkaniowymi o zabudowie jedno i wielorodzinnej, zlokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych, na obrzeżach miast czy też przy lasach. Obecny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy będzie zapewne determinował decyzję gmin w zakresie planów ogólnych. Pojawia się tutaj ryzyko, że na etapie prac nad planem ogólnym Rodzinne Ogrody Działkowe trafią do różnych stref planistycznych, np. gospodarczej czy też komunikacyjnej. W konsekwencji może to doprowadzić do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się strefach, które takich ogrodów nie przewidują.

Należy podkreślić szczególną rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu społecznym naszego kraju. Jak zapisano w preambule do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych „Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń”.

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe z Okręgu deklarują podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zmiany zapisów projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy tak, aby zabezpieczyć istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz ich dalszy rozwój.

Jako przedstawiciele działkowców wyrażamy swój sprzeciw wobec procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim zmiany są przez środowisko działkowców nie do zaakceptowania i budzą bardzo poważne wątpliwości i troskę o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                                                                         OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI PZD

                                                                                     W KATOWICACH

Jednocześnie informujemy działkowców ,iz członkowie zarządu ROD Przyjaźń oraz działkowcy naszego ROD również wystosowali stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Informacja OGR.IV

Informujemy,że na Ogr.IV została zakręcona woda. Prosimy o zabezpieczenie wodomierzy .

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Informacja dot.wody

Informujemy, że na Ogr. II i III woda zostanie zakręcona 28 pażdziernika 2023r

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Uwaga

Informujemy ,że kwota za 1kWh zużytej energii ponad 250kWh na działkę wynosi 1,20 zł

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz