Historia

Historia naszego Ogrodu rozpoczyna się już w pierwszych latach powojennych a mianowicie w 1947r. Pierwszy ogród otrzymał nazwę POD Winograd przy ZG” Nowy Orzeł Biały” i skupiał zaledwie 37 działkowców.

Prawdziwy rozwój nastąpił od 1952r. ogrody włączono wówczas w jedną jednostkę organizacyjną skupiającą 207 działek w czterech ogrodach na terenie 8,73 h wzdłuż ul. Siemianowickiej.

Z roku na rok przybywało działek a to za sprawą zarządu dyrekcji ZG Marchlewski ,który to przydzielił kolejne tereny przy ul. Siemianowickiej i tak w 1957r. było już 247 działek.

Zmieniła się nazwa Ogrodu „Winograd” na POD „Przyjaźń” przy ZG im. J. Marchlewskiego w Bytomiu. Pierwszym przewodniczącym został ob. Angelus Kazimierz.

Rozpoczęły się prace związane z ogrodzeniem Ogrodu, instalacją wodociągów głównych, doprowadzeniem wody do poszczególnych działek.

W 1966r. rozpoczęły się wykopy fundamentów pod Dom Działkowca a już rok później we wrześniu 1967r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Działkowca

Ogromną rolę w budowie odegrał ówczesny przewodniczący Zarządu ob.. Paweł Latacz. Warto dodać, iż dzieła tego dokonano tzw. systemem gospodarczym. Materiały budowlane łącznie z instalacją wodociągu i instalacją elektryczną dostarczył zakład opiekuńczy KGH Orzeł Biały a częściowo pochodziły one z rozbiórki starych domów(rozbiórki dokonywali działkowcy ).

Działkowcy pomagali w czynie społecznym budować swój Dom.

W 1978r. mieszkańcy osiedla przy ul. Roździeńskiego w Brzezinach Śl. wystąpili z pismem do dyrekcji ZGH Orzeł Biały o przydzieleniu terenu przylegającego do osiedla, na budowę ogródków działkowych. Dyrekcja ZGH wystąpiła z pismem do Urzędu Miejskiego w Bytomiu o zezwolenie na budowę 60 działek na obszarze 2,5 ha. i takie zezwolenie dostała.

W 1981 r. wybudowano rurociąg wodny, ogrodzono teren i utwardzono alejki.

W 1982r. działki przyłączono do Ogrodu POD ”Przyjaźń” w Bytomiu, jako ogrody nr 4.

W tym czasie posiadaliśmy 15ha ziemi i 335 działek. Od 1983r. rozpoczęto podłączanie Ogrodu do linii energetycznej.

Przez następne lata zmieniały się Zarządy a Ogród ciągle był upiększany.

W 2012r. prezes Zarządu p. Bogusław Hajduga oraz członkowie Zarządu podjęli decyzję o modernizacji Domu Działkowca. Prace trwały do 2013r.i we wrześniu Dom Działkowca został ponownie oddany do użytku co zbiegło się to z jubileuszowymi obchodami powstania ROD ”Przyjaźń”.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św., po której nastąpiło poświęcenie naszego Domu Działkowca.

Podczas uroczystości został wręczony puchar przyznany naszemu Ogrodowi przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców p .Eugeniusza Kondrackiego oraz puchar przyznany przez Prezesa Zarządu Śląskiego p. Michała Krawczyka.

Przez te wszystkie lata zmieniali się działkowcy, zmieniał się nasz Ogród, ale niezmienna jest nasza miłość do natury, do naszych działek gdzie zawsze z radością przychodzimy, każdy do swojej oazy zieleni i spokoju, aby nabrać siły do dalszej pracy.

Jesteśmy wdzięczni tym, którzy doprowadzili do powstania naszego Ogrodu i tym, którzy przed nami pracowali, aby był On coraz piękniejszy.