Opłaty 2022

Opłata ogrodowa347,00 zł od działki
Opłata energetyczna OGR.I
Opłata energetyczna OGR II i III
Opłata energetyczna OGR. IV
18,15 zł
6,00 zł
39,52 zł
Opłata wodna OGR I
Opłata wodna OGR II i III
Opłata wodna OGR IV
18,00 zł
4,70 zł
20,00 zł
Opłata za wywóz śmieci300,00 zł

Składka członkowska

6,00 zł
Opłata za LAMPY na Ogr. I (dz.od 1-157)
Opłata za LAMPY na Ogr.IV
13,00 zł
31,00 zł
Opłata za zużytą wodę 6,30 zł za m3

Ryczałt za wodę ( zgodnie z aneksem do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej)5,00zł od m2 powierzchni działki
R
Opłata za zużytą energię 0,73 zł za 1 kW
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez OZ ( wpisowe)300,00 zł
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez ROD1600,00 zł