Opłaty 2021

Opłata członkowska6,00 zł ( przy dwóch członkach 2×3,00 zł)
Opłata energetyczna12,80 zł
Opłata wodna11,20 zł
Opłata za wywóz śmieci257,00 zł
Opłata Ogrodowa

 

Składowe Opłaty Ogrodowej

 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych
 • bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej
 • wydatki związane z eksploatacją narzędzi i urządzeń ogrodowych
 • koszty utrzymania zarządu
  (w tym opłata za energię elektryczną i wodę w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej oraz ubezpieczenia)
 • opłata za prowadzenie księgowości
 • płace dla Zarządu ROD (w tym podatki i ZUS)
 • opłata na rzecz ogrodu
 • zakup opału na ogrzewanie biura zarządu
 • wydatki na dożynki
347,00 zł od działki
Opłata za LAMPY na Ogr. I (dz.od 1-157) i Ogr.IV
Opłata dodatkowa za lampy Ogr.I (dz.od 1-157) i Ogr.IV
15,00 zł
50,00 zł
Opłata za zużytą wodę – ogr. I, II, III6,10 zł za m3

Opłata za zużytą wodę – ogr. IV5,70 zł za m3
Ryczałt za wodę (zgodnie z aneksem do Regulaminu
korzystania z sieci wodociągowej)
5,00zł od m2
powierzchni działki
Opłata za energię 0,73 zł za 1 kw
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez OZ ( wpisowe)300,00 zł
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez ROD1600,00 zł