Kontakt

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „PRZYJAŹŃ”

41-902 Bytom
ul. Siemianowicka 107

NIP 626-257-69-51
adres e-mail   ;     ogrodyprzyjazn@gmail.com

Telefon:

Prezes Zarządu ROD    504 918 333
Skarbnik ROD               517 735 050

Gospodarz OGR.1         797 607 937

Nr konta : 43 8591 0007 0420 0980 0895 0001  Wszystkie opłaty ogrodowe oraz media

Nr konta inwestycyjnego; 86 8591 0007 0420 0980 0895 0003

Krakowski Bank Spółdzielczy
Ul. Krawiecka 4
41-902 Bytom

Kasa  i biuro Zarządu czynne w lipcu i sierpniu w pierwszy czwartek czwartek  2022r.

w godz.16.00 do 17.00 czynne 

Od 29.09.2022r do 17.11.2022r czynne w każdy czwartek od 16.00 do 17.00

Zebrania zarządu w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz.15.00

(o wszelkich zmianach powiadomimy na stronie internetowej.