Kontakt

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „PRZYJAŹŃ”

41-902 Bytom
ul. Siemianowicka 107

NIP 626-257-69-51
adres e-mail   ;     ogrodyprzyjazn@gmail.com

Telefon: 504 918 333,
517 735 050

Nr konta : 43 8591 0007 0420 0980 0895 0001

Nr konta inwestycyjnego; 86 8591 0007 0420 0980 0895 0003

Krakowski Bank Spółdzielczy
Ul. Krawiecka 4
41-902 Bytom

Biuro Zarządu czynne w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00

Kasa czynna od  19 marca do końca 04 czerwca 2020 w każdy czwartek w godz. 16.00 -17.00

Od lipca  do września w pierwszy czwartek miesiąca od 16.00 do 17.00.

Od października do listopada w każdy czwartek od 16.00-17.00

W m-cu grudniu w pierwszy czwartek od 16.00-17.00

Zebrania zarządu w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz.15.00

(o wszelkich zmianach powiadomimy na stronie internetowej)