Zarząd

Rodzinny Ogród Działkowy Przyjaźń

41-902 Bytom

ul Siemianowicka 107

Zarząd

Prezes
Bogusław Hajduga
Sekretarz
Daria Jarosz-Palka
Skarbnik
Małgorzata Borysowska
Członek
          Teresa Dyksy
Członek
          Maria Koloch

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Aleksander Kurnik
Członkowie
Danuta Ducka
Kazimierz Przygucki
Instruktorzy Ogrodowi SSI
Bogusław Hajduga
Małgorzata Borysowska
Kazimierz Wasilewski
Jan Pióro
Piotr Lorek
Gospodarz na ogrodzie I
Mikołaj Litański
Gospodarz na ogrodzie II i III
Helena Macha
Gospodarz na ogrodzie IV
Waldemar Dyksy