Zarząd

Rodzinny Ogród Działkowy Przyjaźń

41-902 Bytom

ul Siemianowicka 107

Zarząd

Prezes

Dariusz Chełminiak

Wiceprezes
           Teresa Dyksy
Sekretarz
Daria Pańczyszyn
Skarbnik
Małgorzata Borysowska
Członek
          Maria Koloch

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Aleksander Kurnik
Członkowie
Danuta Ducka
Kazimierz Przygucki
Instruktorzy Ogrodowi SSI
Małgorzata Borysowska
Kazimierz Wasilewski
Piotr Lorek
Gospodarz na ogrodzie I
Mikołaj Litański
Gospodarz na ogrodzie II i III
Krzysztof Macha
Gospodarz na ogrodzie IV
Waldemar Dyksy