Opublikowano:

WAŻNE

Przypominamy ,ze NIE WYRZUCAMY do pojemników na śmieci gruzu, mebli, lodówek i innych odpadów wielkogabarytowych . Z informacji jaką otrzymaliśmy od firmy wywożącej odpady te nie będą zabierane. Działkowcy wyrzucają w/w elementy na własny koszt.

NIE WYRZUCAMY ODPADÓW ZIELONYCH ,zgodnie z zapisem w REGULAMINIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

‚działka musi być wyposażona w kompostownik”.

Opublikowano:

UWAGA KOMUNIKAT

W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin.  Dotyczy to w szczególności:
1)zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2) zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD
oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki,
wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp.
 3)       obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD. 
Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.
Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie  uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę. 
  Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności. Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba. Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.                                                                           PREZES                                                            Eugeniusz KONDRACKI 
Opublikowano:

Informacja dot.rozliczenia

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ŚMIECI ZA ROK 2020

Strata z lat ubiegłych   12 000 ,00zł

W 2020roku wywieziono ; 527 pojemników (1100l)    na kwotę 53 841,48 zł

                          1 kontener                                 1002,24 zł

     Kwota razem                                            54 843,72 zł

 –

Od działkowców zebrano  kwotę                           59 684,90zł

Różnica to                                                                    4 841,18 zł

 kwotą  pokryto częściowa  stratę z lat ubiegłych                                                                               

W związku z podwyżką śmieci o 50%  opłata za jeden pojemnik  na śmieci w 2021r.  to 156,60 zł Zakładając zużycie na tym samym poziomie

527 pojemniki  x 156,60zł = 82 528,20 zł

82 528,20 zł : 322 działki=256,29 zł  od jednej działki

Opublikowano:

UWAGA OPŁATY

W związku z trwającą pandemią i możliwością nie odbycia Walnego zebrania opłaty za dzierżawę działki zostają na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku z wyjątkiem opłaty za wywóz śmieci,który zdrożał o 50%, w związku z powyższym opłata za wywóz śmieci jest wyższa. Kwoty opłat w zakładce OPŁATY

Jeżeli tylko bedzie możliwośc odbycia Walnego zebrania ,członkowie PZD zostaną poinformowania o terminie