Opublikowano:

Walne Zebranie

Zarząd ROD informuje ,że dnia 18.03.2023r o godz.14.30 (I termin) 15.00 (IItermin) odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze .Materiały sprawozdawcze dostepne będą w dniach 9-10.03. w godz. 15.00-17.00 w biurze zarządu.

Zaproszenia zostaną wysłane do członków PZD ROD Przyjaźń.

Opublikowano:

Uwaga

Informujemy, że
Uchwałą nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD do roku 2024. została przedłużona kadencja organów PZD tj. zarządów,komisji rewizyjnych .W związku z powyższym informujemy,iż w tym roku odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD .

Opublikowano:

Uwaga!!!

Zarząd ROD informuje,że 15 listopada upłynął termin opłaty za zużyte media na działce tj.energię i wodę. Prosimy o uregulowanie opłat .

Informujemy również ,że do tej pory nie wszyscy podali odczyt wodomierzy ,prosimy o podanie odczytów telefonicznie ,pocztą elektroniczną lub wrzucając odczyt do skrzynki przy biurze