Walne zebranie 2023

Informujemy, że 18.03.2023r odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze ,w którym uczestniczyło 96członków PZD ROD.Po przyjęciu porządku obrad oraz regulaminu zebrania przystąpiono do realizacji punktów obrad. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności zarządu oraz komisji rewizyjne nastąpiło zatwierdzenie tych sprawozdań. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.Następnie prezes przedstawił plan pracy na 2023r a księgowa OFK preliminarze finansowe. W planie pracy znalazła się m.in. inwestycja dot. wymiany ogrodzenia na Ogr I od strony ul. Siemianowickiej oraz wykonanie zadaszenia i furtki na śmietniku na Ogr.II i III.W dalszej kolejności zatwierdzono kooptację członków do składu zarządu i w dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwał dotyczących wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych. (Wysokość opłat w zakładce Opłaty 2023) oraz w głosowaniu przyjęto wnioski zarządu dotyczące w/w inwestycji .Obecni na zebraniu członkowie PZD dyskutowali m.in na temat wyrzucanych śmieci, przepełnionego parkingu na Ogr.I oraz nierównościach na alejkach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *