Opublikowano:

ZAKAZ SPALANIA W ROD

Przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne. W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD. Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD. Nie powinny więc dziwić działkowców zakusy na przeznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania gruntów ROD na inne cele. Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.

Opublikowano:

Przypomnienie

Przypominamy o aneksie wprowadzonym przez Walne Zebranie w marcu 2020, do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej

Aneks do „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej”

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dn.01.03.2020r. wprowadza sie do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej pkt.2 ppkt.a ,następującej treści :

W przypadku gdy działkowiec nie udostępni możliwości odczytu lub sam nie poda stanu faktycznego wodomierza do dnia 30.10. każdego roku ,rozliczenie zużycia wody nastąpi wg stawki 5zł od m2 powierzchni działki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia tj. 01.03.2020r.

Opublikowano:

Informacje jak zostać działkowcem ROD „Przyjaźń”


  • Istnieją dwie procedury uzyskania praw do działki:

1. Poprzez przeniesienie praw do działki za pomocą umowy przeniesienia praw do działki sporządzanej przez dotychczasowego działkowca z osobą, która chce zostać działkowcem

– należy sporządzić umowę przeniesienia praw do działki . Zgodnie z ustawą podpisy pod taką umową muszą być potwierdzone notarialnie

– umowę przeniesienia praw do działki należy złożyć do zarządu ROD wraz z pisemnym wnioskiem o zatwierdzenie tej umowy.

– zarząd ROD ma dwa miesiące na wydanie decyzji o potwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Decyzję taką wydaje się w formie uchwały, którą doręcza nowemu działkowcowi.

  • Gdy działka znajduje się w dyspozycji zarządu ROD:

2. Poprzez podpisanie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD w celu uzyskania praw do działki znajdującej się dyspozycji zarządu ROD.

– na podstawie umowy dzierżawy działkowej zarząd ROD wydaje uchwałę dot. uzyskania praw do działki, którą doręcza nowemu działkowcowi.

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do zarządu ROD deklarację członkowską .

Nowy działkowiec uiszcza opłaty;

1.Wpisowe- jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalane jest przez Okręgowy Zarząd Śląski i wynosi 300,00 zł.

2. Podwyższona opłata od nowego działkowca tzw opłata inwestycyjna ustalana przez zarząd ROD”Przyjaźń” i wynosi 1400,00 zł-opłata jednorazowa

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD , wpłacają oni tylko jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną.

Osoby ubiegające się o prawo do działki kierowane są na szkolenie
z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych)
organizowane przez Delegaturę Rejonową w Bytomiu.

Wszystkie druki wraz z informacją o działce,którą jest zainteresowany nowy użytkownik , można uzyskać w Biurze Zarządu w czasie pełnienia dyżurów członków zarządu.

WAŻNE;

1.Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.

2.Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka,zwolniona jest ona z opłaty inwestycyjnej i wpisowej.

3. Jeżeli działkę przejmują osoby bliski (np dzieci, wnuki) zwolnione są z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.         

Opublikowano:

Dlaczego rododendron nie kwitnie

Zimozielone różaneczniki, inaczej – rododendrony, są malowniczym i ożywiającym ogród akcentem. Pięknie prezentują się w grupach, a ich kwiaty cieszą oko od maja do czerwca. Często jednak zdarza się, że rododendron nie kwitnie. Problem ten związany jest zazwyczaj z błędami w uprawie i pielęgnacji tych roślin. 7 najważniejszych powodów dlaczego rododendron nie kwitnie ;

1. Rododendron nie kwitnie, ponieważ rośnie na zbyt zasadowej glebie

2. Rododendron nie kwitnie, bo ma za mało słońca.

3. Rododendron nie kwitnie przez złe nawożenie.

W nawożeniu różaneczników zachować należy umiar. Zbyt obfite dawki mogą niekorzystnie wpłynąć na roślinę. Należy ograniczyć nawożenie do dwóch dawek. Pierwsza, na początku okresu wegetacji, ma na celu pobudzenie rośliny do procesu kwitnienia. Następna, podawana latem, pozwoli prawidłowo zawiązać pąki na przyszły sezon.

4. Rododendron nie kwitnie, bo nie usunięto przekwitłych kwiatostanów

Po przekwitnięciu różaneczników ważne jest wyłamanie pozostałości kwiatostanów, nie dopuszczając w ten sposób do zawiązywania nasion. 

5. Rododendron nie kwitnie, bo pąki kwiatowe przemarzły zimą.

6. Rododendron nie kwitnie z powodu choroby grzybowej.

Jedną z chorób grzybowych, uszkadzającą pąki kwiatowe rododendronów, jest szara pleśń. Powoduje ją grzyb Botrytis cinerea. Pierwszym objawem są brunatne plamy, które z czasem zasychają, a na ich powierzchni formuje się szarawy, pylący nalot. Infekcji sprzyja wysoka wilgotność i temperatura powyżej 15°C. Aby zapobiec szarej pleśni należy unikać nadmiernego zagęszczania roślin i wycinać silnie porażone pędy. 

7. Rododendron nie kwitnie, ponieważ pąki kwiatowe zaatakowały mszyce

 

czerwony różanecznik rododendron fot. Hans Braxmeier - Pixabay

Opublikowano:

Rośliny na działce

Ciekawą rośliną jest Pieris japoński, jest  to zimozielony krzew. Jego uprawa powinna przebiegać na stanowisku półcienistym lub cienistym. Jednak są odmiany pierisa, które lubią miejsca słoneczne. Pieris japoński najlepiej rośnie na glebie kwaśnej i próchniczej, bogatej w składniki pokarmowe. Trzeba mu zapewnić miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru. W naszym Ogrodzie, spotkałam na  działkach ten krzew, wygląda bardzo ciekawie ,nawet zimą kiedy jest zielony.Jest to roślina z rodziny wrzosowatych i uprawia się ją podobnie jak różanecznik ,dlatego często można ją spotkać własnie w towarzystwie tych roślin.pieris

Opublikowano:

W maju na działce

Byliny:

dzielimy, rozmnażamy i przesadzamy byliny kwitnące wczesną wiosną, późnym latem i jesienią. Pobieramy sadzonki pędowe złocieni, dzwonków dalmatyńskich, słoneczniczków, żagwinu oraz sadzonki z piętką wyrastające u podstawy karpy łubinów i ostróżek wieloletnich.

Rośliny cebulowe:

usuwamy zwiędłe kwiaty i owocostany (tzw.przekwitłych tulipanówszachownicnarcyzów i hiacyntów, cebulic (zawiązanie nasion osłabia cebulki). Jeśli kępy roślin cebulowych kwitnących wczesną wiosną (krokusów, cebulic,, śnieżników, przebiśniegów, szafirków, kosaćców żyłkowanych, ranników) rosną zbyt gęsto, warto je wykopać (ale tylko wtedy, gdy liście już zasychają), rozdzielić i przesuszyć i posadzić na nowym miejscu. Bulwy i cebulki można też przechować w chłodnym miejscu i posadzić dopiero jesienią.

Aby drzewa owocowe owocowały każdego roku, pod koniec miesiąca należy oberwać część zawiązków owoców (jest to tzw. przerzedzanie zawiązków) – usuwamy najmniejsze, słabo wykształcone, uszkodzone i z plamami.

Ściółkujemy  korą sosnową drzewa i krzewy (grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 5 cm), szczególnie świeżo posadzone oraz słabo i płytko korzeniące się (np. lilaki, róże, magnolie, różaneczniki, azalie, wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na dobrze podlaną ziemię. Warto pamiętać, aby różanecznikom i azaliom usunąć przekwitłe kwiatostany. Wrzośce po zakończeniu kwitnienia przycinamy, aby rośliny bardziej się zagęściły.

 

.Azalia pontyjska  Azalia pontyjska.