Walne zebranie 2020

WALNE ZEBRANIE 2020

Dnia 01.03.2020 odbyło się w naszym Ogrodzie Walne zebranie sprawozdawcze przy niskiej frekwencji członków PZD ROD Przyjażń który wyniósł -13,8%.Zebranie otworzył prezes zarządu Bogusław Hajduga. Zebranie prowadziła Małgorzata Borysowska a protokolantem została Daria Jarosz -Palka Po odczytaniu i zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu przystąpiono do odczytania sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu za rok 2019.Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Alekasander Kurnik.Po zatwierdzeniu przez obecnych członków PZD przeczytanych sprawozdaniach,prezes przedstawił plan pracy na 2020r;

  1. Puszczenie wody na wiosnę
  2. Realizacja zadania remontowego tj. wymiana ogrodzenia
  3. Realizacja zadania remontowego zabudowy bramy przesuwnej
  4. Organizacja spotkania z działkowcami ogrodu 4 na temat przeniesienia energii do ziemi
  5. Usuwanie awarii na bieżąco
  6. Organizacja dnia działkowca
  7. Sprawy bieżące

Następnie księgowa OFK przedstawiła proponowany preliminarz,wyjaśniając na prośbę działkowców poszczególne punkty preliminarza.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał dotyczących opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

Uchwalono większością głosów/ jedna osoba się wstrzymała -wysokość opłaty ogrodowej wraz z opłatą partycypacji na 2020 w kwocie 347 zł z terminem wpłaty do 31 maja 2020r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę wodną w kwocie 11,2 zł od działki z terminem do 31 maja 2020r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę energetyczną w kwocie 12,8 zł z terminem płatności 31 maja 2020r.
Uchwalono większością głosów/ 4 osoby głosowały przeciw/ 3 wstrzymało się od głosu -wysokość opłaty za wywóz śmieci w kwocie 187,10 zł od działki, co wzbudziło duże emocje działkowców. Działkowcy nie kryli oburzenia z wysokości opłaty za wywóz śmieci. Zarząd ROD wyjaśnij z czego wynikają tak duże opłaty i jak je pomniejszyć. Zaapelował, by działkowcy korzystali ” z głową ” i nie wyrzucali bioodpadów do kontenerów, a składowali je w swoich kompostownikach. Następnie w jednomyślnym głosowaniu zostały zatwierdzone:
– inwestycja dotycząca ogrodzenia na Ogr. I i II
– wniosek o przyznanie dotację z Funduszu Rozwoju
– montaż bramy przesuwnej na ogrodzie I.

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę ,w której określono wysokość świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu prac społecznych. Następnie w jednomyślnym głosowaniu uchwalono plan pracy na 2020r. oraz preliminarz finansowy na 2020 rok .Następnie podjęto uchwałę dot. wprowadzenia aneksu do obowiązującego w ROD ” Regulaminu korzystanie z sieci wodociągowej ” aby brak odczytu wodomierza skutkował naliczeniem ryczałtu w wysokości 5zł zł od m2 działki .Uchwałę przyjęto w jednomyślnym głosowaniu. Propozycja padła w związku z dużą liczba niezgłoszonych stanów wodomierzy przez działkowców.

Następnie odbyła się dyskusja na różne nurtujące działkowców tematy.Po wyczerpaniu tematów przewodnicząca zebrania koleżanka Małgorzata Borysowska zaproponowała zebranym zakończenie zebrania. Przewodnicząca zebrania podziękowała wszystkim za udział w obradach i złożyła życzenia owocnej pracy na swoich działkach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *