Informacje jak zostać działkowcem ROD „Przyjaźń”


  • Istnieją dwie procedury uzyskania praw do działki:

1. Poprzez przeniesienie praw do działki za pomocą umowy przeniesienia praw do działki sporządzanej przez dotychczasowego działkowca z osobą, która chce zostać działkowcem

– należy sporządzić umowę przeniesienia praw do działki . Zgodnie z ustawą podpisy pod taką umową muszą być potwierdzone notarialnie

– umowę przeniesienia praw do działki należy złożyć do zarządu ROD wraz z pisemnym wnioskiem o zatwierdzenie tej umowy.

– zarząd ROD ma dwa miesiące na wydanie decyzji o potwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Decyzję taką wydaje się w formie uchwały, którą doręcza nowemu działkowcowi.

  • Gdy działka znajduje się w dyspozycji zarządu ROD:

2. Poprzez podpisanie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD w celu uzyskania praw do działki znajdującej się dyspozycji zarządu ROD.

– na podstawie umowy dzierżawy działkowej zarząd ROD wydaje uchwałę dot. uzyskania praw do działki, którą doręcza nowemu działkowcowi.

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do zarządu ROD deklarację członkowską .

Nowy działkowiec uiszcza opłaty;

1.Wpisowe- jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalane jest przez Okręgowy Zarząd Śląski i wynosi 300,00 zł.

2. Podwyższona opłata od nowego działkowca tzw opłata inwestycyjna ustalana przez zarząd ROD”Przyjaźń” i wynosi 1400,00 zł-opłata jednorazowa

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD , wpłacają oni tylko jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną.

Osoby ubiegające się o prawo do działki kierowane są na szkolenie
z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych)
organizowane przez Delegaturę Rejonową w Bytomiu.

Wszystkie druki wraz z informacją o działce,którą jest zainteresowany nowy użytkownik , można uzyskać w Biurze Zarządu w czasie pełnienia dyżurów członków zarządu.

WAŻNE;

1.Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.

2.Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka,zwolniona jest ona z opłaty inwestycyjnej i wpisowej.

3. Jeżeli działkę przejmują osoby bliski (np dzieci, wnuki) zwolnione są z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.         

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ważne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *